ادعیه و زیارت

ادعیه و زیارات
ادعیه (به تفکیک نام دعا)
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمة)

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 12,797 0:54:34
2 نزار القطری 5,734 0:24:26
3 کافی 6,988 0:29:48
4 حاج مهدی منصوری 10,680 1:00:14
5 عباس صالحی 7,762 0:43:52
6 انصاریان - قسمت اول 4,065 0:22:49
7 انصاریان - قسمت دوم 6,951 0:39:31
8 هاشمی نژاد - قسمت اول 4,387 0:24:39
9 هاشمی نژاد - قسمت دوم 5,310 0:30:11
10 عبدالرضا هلالی 2,832 0:15:49
11 حاج رضا نبوی - قسمت اول 5,354 0:30:09
12 حاج رضا نبوی - قسمت دوم 5,445 0:30:57
13 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت اول) 2,674 0:18:19
14 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت دوم) 2,618 0:17:56
15 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت اول) 2,910 0:19:57
16 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت دوم) 3,004 0:20:35
17 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت سوم) 2,717 0:18:37
18 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت اول) 3,243 0:22:14
19 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت دوم) 3,981 0:27:18
20 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت سوم) 1,223 0:06:57
21 دعای کمیل 1,812 0:29:22
22 حاج مهدی سماواتی 1,386 0:34:36
23 شیخ باقر مقدسی 1,237 0:20:01
24 حاج محمد رضا غلامرضازاده 8,793 0:29:59

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 باسم کربلایی 3,998 0:22:43
2 رستگار 10,575 1:00:09
3 عبدالرضا هلالی 5,420 0:30:32
4 حاج مهدی منصوری 4,968 0:27:58
5 سید مهدی میرداماد 5,038 0:28:22
6 حاج مهدی سلحشور 6,808 0:38:26
7 سازگار 4,909 0:27:35
8 حاج حسین سازور 7,960 0:44:59
9 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول 5,568 0:18:50
10 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم 5,564 0:18:58
11 حاج صادق آهنگران 1,370 0:22:12
12 سید ولید المزیدی 1,128 0:18:15
13 فرهمند 3,696 0:15:46

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 باسم کربلایی 5,128 0:29:08
2 انصاریان 8,959 0:50:56
3 کافی 5,620 0:31:38
4 حاج سعید حدادیان 7,064 0:39:54
5 حاج مهدی منصوری - قسمت اول 4,257 0:23:55
6 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم 5,377 0:30:34
7 ملا باسم 7,856 0:44:24
8 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول 5,372 0:18:09
9 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم 5,568 0:17:59
10 شیخ باقر مقدسی 1,291 0:20:54
11 فرهمند 4,005 0:26:25

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 3,554 0:10:06
2 فرهمند 542 0:08:42
3 دعای عهد 542 0:08:42
4 سید ولید المزیدی 588 0:09:27

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 حاج محمد رضا طاهری 6.391 0:18:10
2 حاج سعید حدادیان 7.480 0:21:16

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 4,612 0:19:39
2 باسم کربلایی 3,265 0:18:33
3 حاج سعید حدادیان 6,542 0:37:11
4 حاج مهدی منصوری 6,260 0:21:11
5 حاج منصور ارضی 2,564 0:41:37

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 میثم مطیعی (جدید) 20,502 1:27:27
2 مرشد لو 9,461 1:04:34
3 موسوی قهار 16,767 1:11:30
4 شیخ باقر مقدسی 1,876 0:30:25
5 محمدرضا طاهری 20,640 1:28:02
6 سید مهدی میرداماد 21,703 1:32:35
7 دعای جوشن کبیر1 (قسمت اول) 1,240 0:20:05
8 دعای جوشن کبیر1 (قسمت دوم) 1,242 0:20:07
9 دعای جوشن کبیر2 16,570 1:10:40
10 دعای جوشن کبیر3 17,351 1:14:00

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 3,100 0:17:36
2 کافی 2.270 0:05:22
3 فرهمند 3,561 0:15:11

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 12,163 0:51:52
2 حاج سعید حدادیان 4,974 0:28:16
3 حاج منصور ارضی 10,793 1:01:23
4 حاج محمد رضا طاهری 8,674 0:49:19
5 حاج مهدی سماواتی 7,634 0:25:53
6 دعای افتتاح 2,034 0:32:58
7 شیخ باقر مقدسی 920 0:14:52

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 4,468 0:19:02
2 محمد اصفهانی 3,483 0:14:50
3 عباس صالحی (قسمت اول) 5,376 0:30:34
4 عباس صالحی (قسمت دوم) 5,440 0:30:55
5 دعای سحر 561 0:09:00
6 استاد فرهمند 2,706 0:11:32

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی (قسمت اول) 12,469 0:53:10
2 حاج رضا بکایی (قسمت دوم) 9,599 0:40:55
3 حاج رضا بکایی (قسمت سوم) 11,667 0:49:45
4 حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) 8,326 0:35:30
5 حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) 8,786 0:37:27
6 حاج رضا بکایی (قسمت ششم) 7,462 0:31:48
7 حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) 11,483 0:48:58
8 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) 8,998 0:38:23
9 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) 10,992 0:46:35
10 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) 10,116 0:43:09
11 میثم تمار (قسمت اول) 2,992 0:09:57
12 میثم تمار (قسمت دوم) 2,992 0:09:57
13 میثم تمار (قسمت سوم) 2,992 0:09:57
14 میثم تمار (قسمت چهارم) 2,992 0:09:57
15 میثم تمار (قسمت پنجم) 2,992 0:09:57
16 میثم تمار (قسمت ششم) 2,250 0:07:39
17 رفیعی - قسمت اول 6,465 0:36:45
18 رفیعی - قسمت دوم 6,215 0:35:21
19 حاج مهدی منصوری - قسمت اول 5,183 0:29:11
20 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم 5,633 0:32:01
21 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت اول 10,602 0:36:10
22 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت دوم 9,398 0:32:03
23 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت سوم 9,942 0:33:55
24 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت چهارم 10,515 0:35:42
25 حاج مهدی سماواتی2 9,297 0:39:38
26 حاج مهدی سماواتی3 9,664 0:41:12

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 میثم مطیعی - جدید 8,988 0:38:19
2 حاج رضا بکایی 5,929 0:25:16
3 حاج مهدی سماواتی 1,280 0:20:44
4 حاج مهدی سماواتی 1,081 0:17:29
5 فرهمند 3,121 0:13:18

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 حاج سعید حدادیان 8,018 0:45:19
2 کافی 2,164 0:12:01
3 حاج مهدی سماواتی 6,953 0:23:33
4 حدیث شریف کساء - 1 1,800 0:29:12
5 حدیث شریف کساء - 2 937 0:15:09

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 فرهمند 872 0:14:05
 

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 دعای مشلول 1,263 0:20:27
2 فرهمند 3,534 0:20:05

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 15,601 1:06:39
2 شیخ باقر مقدسی 1,242 0:20:06
3 فرهمند 9,525 0:40:36

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 باسم کربلایی 920 0:03:54
2 دعای فرج 228 0:03:36

دعای سلامتی امام زمان (ع)

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 فرهمند 427 0:01:45

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجراودانلود

حجم
(KB)

زمان
1 مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات 31 صحیفه سجادیه) - حاج رضا بکایی
13,569 0:57:52
2 اللهم هذا شهر رمضان 3,946 0:29:52
3 اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام 293 0:02:11
4 یا علی و یا عظیم ... 750 0:02:32
5 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور 794 0:02:41
6 مناجات منظومه - حاج مهدی سماواتی - 1 4,547 0:15:21
7 مناجات منظومه - حاج مهدی سماواتی - 2 5,171 0:17:38
8 دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند 4,747 0:20:14
9 دعای نور- فرهمند 377 0:01:36
10 دعای عید غدیر- فرهمند 5,216 0:22:14
11 دعای روز مباهله- فرهمند 4,479 0:19:06
12 دعای سریع الاجابه- فرهمند 672 0:02:51
13 آیت الکرسی- فرهمند 522 0:02:13
14 اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند 247 0:01:02
15 اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند 5,969 0:10:11
16 اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند 433 0:01:50
17 مناجات با خدا- فرهمند 771 0:03:17
18 دعای عظم البلاء - فرهمند 1,263 0:03:34
19 استغاثه به امام زمان - فرهمند 2,095 0:05:56
20 دعای تربت امام حسین (ع) 1,423 0:03:01

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.