استفتائات حج مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیة الله العظمی حاج شیخ میرزا جواد تبریزی (دام ظله)

استفتائات حج مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیة الله العظمی حاج شیخ میرزا جواد تبریزی (دام ظله)

استفتائات حج مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیة الله العظمی حاج شیخ میرزا جواد تبریزی (دام ظله) 


عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ استطاعت؛  شرایط وجوب حج؛ نفقه حج؛ باز بودن راه:؛ رجوع به کفایت:؛ مسائل متفرقه استطاعت:؛ مسائلی از حج بذلی:؛ مسائلی از اجازه همسر در حج:؛ «وصیت به حج»؛ مسائلی دربارهی نیابت حج:؛ مسائل حج نذری:؛ مسائلی از عمره مفرده:؛ مسائلی از دخول مکه و حرم:؛ مسائلی دربارهی خارج شدن از مکّه قبل از حج تمتع:؛ مسائلی دربارهی حج تمتع:؛ عدول کردن زن از اعمال حج تمتع به حج افراد:؛ مسائلی از میقاتها:؛ مسائلی از نذر برای احرام بستن پیش از میقات:؛ مسائلی دربارهی احرام با نذر از جدّه؛ مسائلی دربارهی احرام زن حائض:؛ مسائلی از محرّمات:؛ مسائلی دربارهی زیر سایه رفتن ( برای مردان)؛ مسائلی دربارهی کفارات:؛ مسائلی دربارهی طوافمشخصات کتاب :

پدید آورنده: آیه الله العظمی حاج شیخ میرزا جواد تبریزیبرنامهٔ QR Code5403-Esteftaate-Haje-Mirzaa-Javad-Aghaa-Tabrizi.zip
دریافت فایل   حجم: 590 kB    
برنامهٔ QR Code5403-Esteftaate-Haje-Mirzaa-Javad-Aghaa-Tabrizi.apk
دریافت فایل   حجم: 692 kB    
برنامهٔ QR Code5403-FA-Esteftaate-Haje-Mirzaa-Javad-Aghaa-Tabrizi.pdf
دریافت فایل   حجم: 2076 kB    
برنامهٔ QR Code5403-FA-Esteftaate-Haje-Mirzaa-Javad-Aghaa-Tabrizi.epub
دریافت فایل   حجم: 734 kB    پ


منبع : قائمیه

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.