ترجمه تحریرالوسیله حضرت امام خمینى جلد اول تا چهارم

ترجمه تحریرالوسیله حضرت امام خمینى جلد اول تا چهارم

ترجمه تحریرالوسیله حضرت امام خمینى جلد اول تا چهارم 


ترجمه تحریرالوسیله امام خمینى جلد اول
شامل: مقدمه ناشر ، مقدمه مترجم ، در باب تقلید ، کتاب الطهاره : فصل اول در آبها ، مساءله در احکام تخلى ، فصل دراستنجاء ، فصل در استبراء ، فصل در وضوء ، فصل در وضوء جبیره ، فصل در مسائل غسل ها ، فصل در غسل جنابت ، گفتار در مشخصات خون حیض ، فصل در استحاضه ، گفتار در مسائل نفاس ، گفتار در غسل مس میت ، گفتار در احکام اموات ، گفتار در غسل هاى مستحبى ، فصل :گفتار در اینکه مجوز تیمم چیست و چند است ، فصل در نجاسات ، گفتار در احکام مربوط به ظرفها ، کتاب الصلوة : فصلاول در مقدمات شش گانه نماز ، فصل در افعال نماز ، گفتار در نماز آیات ، گفتار در خللى که احیانا درنماز رخ مى دهد ، گفتار در مسائل شک ، گفتار در مسائل مربوط به قضاء نمازهاى فوت شده ، گفتار درنماز جمعه ، گفتار در نماز عید فطر و عید قربان ، گفتار در بعضى از نمازهاى مستحبى ، یکى دیگر نماز طلب باران است ، نماز غفلیه ، نماز شب دفن ، نماز اول هرماه ، فصل سوم در نماز مسافر ، فصل در نماز جماعت
ترجمه تحریرالوسیله حضرت امام خمینى جلد دوم
شامل: مقدمه ناشر ، احکام روزه ، خاتمه در مسائل اعتکاف ، احکام زکاة ، کتاب الخمس ، کتاب حج ، کتاب امر به معروف و نهى از منکر
تحریرالوسیله حضرت امام خمینى جلد سوم
شامل:کتاب المکاسب و المتاجر ، کتاب البیع ، گفتار در خیارات که چند قسم است ، گفتار در اینکه کلمه بیع چنانچه بدون توضیح و مطلق باشد چه چیزهایى راشامل مى شود؟ ، گفتار در مسائل تحویل دادن و تحویل گرفتن جنس ، گفتار در نقد و نسیه ، گفتار در ربا ، گفتارر در بیع صرف ، گفتار در سلف پیش خرید ، گفتار در مرابحه و مواضعه و تولیه ، گفتار در فروش میوه جات ، گفتار در فروش حیوان ، گفتار در اقاله ، کتاب الشفعه ، کتاب صلح ، کتاب اجاره ، کتاب جعاله قرارداد ، کتاب عاریه ، کتاب ودیعه ، کتاب مضاربه ، کتاب شرکت ، گفتار در قسمت ، کتاب مزارعة ، کتاب مساقات ، کتاب بدهکارى و قرض ، کتاب رهن گرو ، کتاب حجر و ممنوعیت ، کتاب ضمان ، کتاب حواله و کفالت ، کتاب وکالت ، کتاب اقرار ، کتاب هبه بخشش ، کتاب وقف و عقود هم خانواده آن ، کتاب وصیت ، کتاب سوگند و نذر ، کتاب کفارات ، کتاب الصید و الذباحة ، کتاب خوردنیها و نوشیدنیها ، کتاب غصب ، کتاب احیاء موات و مشترکات ، کتاب لقطه
ترجمه تحریر الوسیله حضرت امام خمینى جلد چهارم
شامل: کتاب نکاح ، کتاب طلاق ، کتاب خلع و مبارات ، کتاب ظهار ، کتاب ایلاء ، کتاب لعان ، کتاب ارث ، کتاب قضاء ، کتاب شهادات ، کتاب حدود ، کتاب قصاص ، کتاب دیات ، بحث پیرامون مسائل نوظهورمشخصات کتاب :

پدید آورنده: محمد باقر موسوی همدانی


 

برنامهٔ QR Code215-tarjomeie-tahrirol-vasile-emam-khomeini-koli.zip
دریافت فایل   حجم: 1592 kB    
برنامهٔ QR Code215-fa-tarjomeie-tahrirol-vasile-emam-khomeini-koli.apk
دریافت فایل   حجم: 1664 kB    
برنامهٔ QR Code215-FA-tarjomeie-tahrirol-vasile-emam-khomeini-koli.pdf
دریافت فایل   حجم: 11799 kB    
برنامهٔ QR Code215-FA-tarjomeie-tahrirol-vasile-emam-khomeini-koli.epub
دریافت فایل   حجم: 1771 kB   


منبع : قائمیه

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.