مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان


مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

معاونت دانش پژوهان جوان

المپیاد نجوم
المپیاد فیزیک

المپیاد ریاضی

المپیاد شیمی

المپیاد کامپیوتر
المپیاد زیست شناسی
المپیاد ادبیات


جهت ورود روی تصویر کلیک نمائید

دانلود سوالات المپیاد های جهانی 


سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد1


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد2


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد فیزیک کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد1


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد فیزیک کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد2


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد1


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد2


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد نجوم کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد1


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد نجوم کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد2


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد1


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد2


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد زیست شناسی کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد1


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد زیست شناسی کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد2


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد ادبیات کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد1


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات مرحله اول المپیاد ادبیات کشور سال 1391 به همراه کلید آن کد2


لطفا روی لینک زیر کلیک کنیدنظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.