X
تبلیغات
رایتل

شعر: حضرت زینب (س) 

 وارث خـتــــــــم الانـبـیـــــا زیـنـب است

 زیـنـت نـــام مــــــرتــضــی زیـنـب است وارث خـتــــــــم الانـبـیـــــا زیـنـب است

 زیـنـت نـــام مــــــرتــضــی زیـنـب است


 نــام وی از ســــــوی خـــــــدا آمــــــده

 مـــظــــهــر اوصـــاف خــدا زیـنـب است


 دخـت عــلـی٬ عـمــه ی نـه پـیــشـــوا

 خـواهـــر شـــاه شـهــــدا زیـنـب است


 درس حـیـــــا داده بـه او فـــــــاطــمـــه

 نـایـبـه ی خـیـــر و نـســـا زیـنـب است


 مـعـنـــی پــر مـعـنـــی لـفـظ حـجــــاب

 هــیــکــل تــقــــوا و حیـــا زیـنـب است


 عـصـمـت و عـفـت شـده مــدیـــون وی

 عـصـمـت ذات کـــبــــریـــا زیـنـب است


 کـــی بـتــــوان دیـــد رخش دیــــده ای

 شعشه ی شمس وضحی زینب است


 عــــــالـمـه ی عــالــم صــدق و صـفـــا

 ورد زبـــــان عــــــــرفــــــا زیـنـب است


 آنــکـــه بــمـــانـنـد اب و جــد خــویـش

 عـاشـق ذکــر است و دعـا زینب است


 آنـکـــه دل شب بـه نـــــمــــاز شـبـش

 کـرده مـــــلایـک اقــتــــدا زیـنـب است


 حــور و پــری٬ جـن و مــلــک٬ در نـمـاز

 ذکــر قـــنــوت هــمـه یـــا زیـنـب است


 ریــــزه خـــور ســفره اش افـــلاکــیــان

 زمـــزمـــه ی اهــل سـمــا زینب است


 بــوسـه بـه دسـتــــان وی حـــورا زنــد

 فـکـر مــلک صـبـح و مـسـا زینب است


 مـــهدی فــــاطمه خودش زینبـی ست

 عـمـه ی خـتـــم الاولــیــــا زینب است


 کــــوه شـعــور است و حسینی شعار

 حــــق طـلـب آل عــبــــــا زیـنـب است


 گــــوهــــــــر دریـــای وقــــــار و شـرف

 مـصــــدر ایــثـــار و وفـــــا زیـنـب است


 قـــوت قـلـب شـــــه خـیـبـــرگـــشـــــا

 عشق علی در دو ســــرا زیـنب است


 قــــدرت او کـــم نــبــــود از عــلـــــــی

 حـــیــدر ثـــانـی بـخـــــدا زیـنـب است


 زاده ی شـــیـــر افــــکـن پـیـکـــارهـــا

 شـــیــر زن کـــــرب و بـــلا زینب است


 آنـکــه بــود ذکــــر لـبــش یــاحـسـیـن

 هـــــم نــفـــس شـــاه ولا زینب است


 آنــکـــــه زده تـــو دهـــنــــــی بــر لـب

 شمر جـفــــاکــــار و دغــا٬ زینب است


 بـعــد از ابـولـفـضـل٬عـلـمــــــــدار دیـن

 رهـــبــر فــــــوج اســـــرا زیـنـب است


 خـطـبــه ی او تـیــز تـر از ذولـفــقـــــار

 صــاحـب گــفــتــار رســـا زیـنـب است


 آنــکــه یـــزیـــــد ابـن مـــعـــــاویـــه را

 کــرد فـــرومــــایـه صــــدا زیـنـب است


 مـــنـتــقــم خــون شــه کــــــربــــــــلا

 تــیـــــر دل اهــل جــفــــا زیـنـب است


 از غــم جــانـســوز حـسـیـن پـیـر شـد

 بــانــــی هـر بــزم عـــــزا زیـنـب است


 ای کـه شــدی از هــمــه جا٬ نــا امید

 چـــــــاره ی درد بــــی دوا زینب است


 زیـنـبـیـــان اهـل بـهـشـت انـــد هـمـه

 شـــافــعـــه ی روز جـــزا زیـنـب است


 عـشـق (فـتـــا) دخـت شــه لافــتـــی

 فــخــر تـمـــام شـــعــــرا زیـنـب استلطفابرای ادامه مطلب کلیک نمائید....عــقل حیران از مـــقـــام ذوالکــرام زینب است

مـــا خـــلق با امــر حق در احتــرام زینب است


عــقل حیران از مـــقـــام ذوالکــرام زینب است

مـــا خـــلق با امــر حق در احتــرام زینب است


نـــام وی را جـــبــرئـــیل آورد از ســــــوی خـدا

عـــالــم از روز ازل مـــدیـــون نـــام زینب است


مـادرش زهراست٬جدّش مصطفی، بابش علی

این سه مورد یـــک اشـاره بر مقام زینب است


خـــواهــر شـــاه شـــهیـدان و امـــام مـــجتبی

عـــمه نـــه پیشوا، ایـــن احتشــام زینب است


درس آزادی به عــــالـــــم داد با حفظ حـجـــــاب

عصمت و مـــردانـگی اصـل مــــرام زینب است


زیـــر بـــار ظـــلم رفتن خصلت مــــردانـه نیست

بر جوانـمــــردان عـالــم این پیـــــام زینب است


انــقــــلاب کـــربـــــلا را تـــا ابــــد پـایـنــده کــرد

عزت خــلق دو عــــالـــم از قـیــــام زینب است


پیش خود شمشیر برّانی به سـوی کــوفـه بـرد

در حقیقت مـعـجر مشگی حســام زینب است


عـــاقـبـت آل ابـــوسفـیــــان را رســــــوا نـمــود

آری آری ایـــن ز اشـــرار انـتـقــــام زینب است


خـطـبـه هــایـش کـاخ اسـتـبــداد را ویــرانـه کرد

قـــدرت شمشیر حــیــدر در کـــلام زینب است


پـایــــــداریّ شـریـعـت، در دو عــــــالــم تـاکـنون

با قیــام شـــاه دیـــن و اهـــتمـــام زینب است


 ای(فتـا)کــاری بـکـن در ایـن جهان، تـا٬روز حشر

حـضرت زهــرا بگـــویـد ایــن غــلام زینب است

 دخـتـر بــا عـفـت دخـت نــبــــوت زیـنـب است

قــــوت بـازوی ســلــطــــان ولایـت زینب است


دخـتـر بــا عـفـت دخـت نــبــــوت زیـنـب است

قــــوت بـازوی ســلــطــــان ولایـت زینب است


سـالـها از مـحـضـر ام و ابـش شد مـستـفیض

عــاشـق ذکـر و دعـا٬ روح عبــادت زینب است


هـیـبـت وی حیــدری و عـصـمـت وی فـاطمی

ماه برج معـرفت٬ شـمـع شـرافـت زینب است


مصدر حجب و حیـا و اصـل مـعـنــــای حـجــاب

بر زنـان جامـعه الگـــوی عـصـمـت زینب است


غـیــرت و حیثیت شـیـر خـدا در خـــون اوست

صـاحب حـیـثـیـت٬ اقـیانوس غیرت زینب است


قــــامـتـش یـــادآور قـد رســــای مـــــرتــضـی

هـیـکـل تـقـوا و عرفان٬سرو قامت زینب است


در جـدل مـــانـنـد عــبـــاس دلاور  پـــرتـــــوان

قـــهـرمـان بی مـهابـا٬ با شهامت زینب است


مشت مـحـکـم بـر دهـــان شمر زد در قتلگاه

زاده ی شیر خدا٬کـــوه شجـاعت زینب است


نـطـق وی بــرنـــده تـر از ذولـفـقـــــــار لافـتــا

صـاحـب نـطـق رسـا٬کان فصاحت زینب است


خطبه هایش انقـــلاب کــــربــلا را زنـده کــرد

مـوج طـــوفـان سخن٬ بحر بلاغت زینب است


او یـزیـد و زاده ی مــرجــانـه را رســــوا نـمـود

قـــــــاتـل آل امـیـه در حـقـیـقــت زینب است


پرچـــم کـفر از قیـــام زینبی شد سرنـگــــون

بـر حسین ابن علی سـر شهادت زینب است


ای(فتــا) بـر زینبـیون جهـــان جنت ســزاست

غـم مـخـور کـه شـافـع روز قیامت زینب است

 


آنکه بـــر معبود عـــالم شد مقرّب زینب است

خـــالق محبـوب را بـــانـوی احْبَب زینب است


آنکه بـــر معبود عـــالم شد مقرّب زینب است

خـــالق محبـوب را بـــانـوی احْبَب زینب است


خـاکبــوس درگــــــه والای وی شد قـدسیـان

در مـــقام و مـــنزلت فـــرد مُرَجَّب زینب است


کَـــنز لایُفنــــای عـــصمت، اخـــتر بـــرج حــیا

بین مــخلوق جهان خــلق محجَّب زینب است


مـــظهر آیــات تــطهیر است و معنـــای حجاب

دخت زهــرا،بانـوی صدیقه منصب زینب است


آنـکـــه از روز ازل بــا امــــر حـــیِّ لـــم یـــــزل

ماخَلَق را احتـرامش گشته اوجب زینب است


قــــــهرمان نهضت خونین عاشــورا حسین‹ع›

آنکـه بر زهــرای ثانی شـد ملقّب زینب است


غیر زهــــــرا کیست همتــایش بگو «فرهادیا»

باورم می کُن فقط همتــای زینب زینب استمقام زینبیه (از: فرهادی مراغه ای)


 صلوات بر محمد و آل محمد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.