دانلود گزیده کتاب های نشر الگو(PDF) سری اول(سوم دبیرستان و جامع کنکور)


دانلود گزیده کتاب های نشر الگو(PDF) سری اول(سوم دبیرستان و جامع کنکور)گزیده کتاب

 • فهرست و مقدمه
 • چندجمله‌ای و معادله‌ی درجه‌ی دوم
 • انواع توابع(زوج و فرد، صعودی و نزولی، یک‌به‌یک و پوشا)


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • درس‌نامه و تست‌های کنکور تبدیل
 • تست‌های تألیفی تبدیل


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست


 • گزیده کتاب
  • مقدمه و فهرست
  • فصل 1 ـ استدلال ریاضی


 • گزیده کتاب
  • مقدمه و فهرست
  • فصل 1 ـ استدلال ریاضی


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • توابع مثلثاتی
 • معادلات مثلثاتی
 • قضایای حد و محاسبه‌ی حد توابع
 • مشتق تابع مرکب و تابع وارون
 • آهنگ تغییرات


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی
 • چندجمله‌ای و معادله‌ی درجه‌ی دوم
 • توابع زوج و توابع فرد
 • تابع وارون


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • استعاره و تشخیص
 • پیش‌دانشگاهی ـ دروس 1 و 2


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • نور و بازتاب نور
 • شکست نور
 • فیزیک و اندازه‌گیری ـ بردار
 • ویژگی‌های ماده ـ فشار
 • کار و انرژی
 • گرما و قانون گازها
 • ترمودینامیک
 • الکتریسیته‌ی ساکن
 • الکتریسیته‌ی جاری ـ جریان مستقیم
 • مغناطیس
 • القای الکترومغناطیس
 • کنکور 89


 • گزیده کتاب
  • مقدمه و فهرست
  • فصل 1 ـ درس‌نامه‌ی آینه‌های کروی
  • فصل 7 ـ ترمودینامیک


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • نمونه سوال همراه پاسخ
 • ابیات دروس 14، 15 و 16 پیش‌دانشگاهی


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست


 • پاسخ تمرین ها
  • پاسخ‌نامه تشریحی دین و زندگی 2
  • پاسخ‌نامه تشریحی دین و زندگی 3
  • پاسخ‌نامه تشریحی دین و زندگی پیش‌دانشگاهی
 • گزیده کتاب
  • مقدمه و فهرست
  • سال دوم: درس 13 ـ زیبایی عفاف
  • سال سوم: درس 3 ـ هدایت مستمر
  • پیش‌دانشگاهی: درس 6 ـ قدرت پرواز


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • سال دوم: دروس 12 و 13
 • سال سوم: درس 1
 • پیش‌دانشگاهی: درس 16
 • زبان فارسی: درس 2 و 10


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • عربی 2 ـ درس 8
 • عربی3 ـ درس 1


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • اعلال


گزیده کتاب

 • مقدمه و فهرست
 • فصل دوم: ساختمان واژه


 • گزیده کتاب
  • مقدمه و فهرست
  • سال دوم: دروس 6 و 7
  • پیش‌دانشگاهی: دروس3 ، 4 و 5
  • ضمیمه: اشعار ـ قضا و قدر ـ احکام


 • گزیده کتاب
  • مقدمه و فهرست
  • فصل 3: مفهوم


منبع: نشر الگو

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.