X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

معماهای عددی 
معمای اعداد123
کدام عدد ۴ رقمی است که رقم یکان هزار آن دو برابر رقم یکانش و دو تا بیشتر از رقم صدگانش باشد؟ رقم دهگان این عدد یکی بیشتر از رقم یکان هزار و ۵ واحد بیشتر از رقم یکانش است.

معمای اعداد
در این شکل چند Eمشابه آنچه در گوشه سمت راست بالای تصویر می‌بینید در ابعاد و جهت‌های مختلف پیدا می‌کنید؟

 
 


معمای اعداد فرد متوالی


معما: مجموع سه عدد فرد متوالی ۶۳ (شصت و سه) است. عدد کوچکتر ، چه عددی است؟

   معمای اعداد مجهول
 در ردیف چهارم اعداد در جای خالی، چه عددی باید جایگزین گردد؟
 
    975949
634536
182018
    ……

 

 معمای قایق ران و عبور قایقها از رودخانه
 
چهار قایق A-D در ساحل چپ یک رودخانه قرار دارند. عبور از عرض رودخانه (رسیدن به ساحل سمت راست) به ترتیب با قایق A,B,C و D مدت 2,4,8 و 16 دقیقه طول می کشد . این 4 قایق باید به ساحل راست رودخانه انتقال داده شوند، ولی فقط یک قایقران وجود دارد . هر یک از این قایق ها می تواند قایق دیگری را با خود یدک بکشد، ولی مدت زمان حمل دو قایق متصل شده بهم مساوی با زمان حمل قایق کندتر است . اگر قایقران دو کشتی را بهم وصل کند و دو قایق را با هم به سمت راست رودخانه ببرد و با قایق دیگری به سمت چپ ساحل برگردد ،کوتاه ترین زمان لازم برای این کار را حساب کنید( زمانی را که قایقران صرف تعویض و وصل قایق ها می کند نادیده بگیرید)


معمای صعود حلزون
دیواری به ارتفاع 30 سانتیمتر داریم. حلزونی قصد دارد به بالای دیوار برود اما در هر دقیقه  5 سانتیمتر بالا میرود و 4 سانتیمتر به پایین سر میخورد. بدون اتلاف وقت چند دقیقه طول میکشد که حلزون به بالای دیوار برسد؟

 


معمای تقسیم8 لیتر شیر
سه پیمانه با ظرفیت های 8 لیتر و 5 لیتر و 3 لیتر داریم.
اگر پیمانه 8 لیتری پر از شیر باشد، چگونه میتوان آنرا به دو قسمت مساوی تقسیم کرد؟ معمای یافتن تعداد گوسفندان
شخصی از چوپانی پرسید: تعداد گوسفندان تو چه تعداد است؟ چوپان پاسخ داد:
"اگر آنها را 5 تا 5 تا بشمرم چهار تا زیاد می آید"
" اگر آنها را 4 تا 4 تا بشمرم سه تا زیاد می آید"
" اگر آنها را 3 تا 3 تا بشمرم دو تا زیاد می آید"
" اگر آنها را 2 تا 2 تا بشمرم یکی زیاد می آید"
تعداد گوسفندان این چوپان چند راس بوده است؟


 
معمای هوش یافتن عدد گمشده

اگر اعدادی مطابق زیر داشته باشیم با یافتن رابطه میان آنها عدد گمشده را پیدا کنید
.

382      13      661
429      15      780
551      11      821
158      14      716

933       ?       258


یه معمای جادویی

اعداد 2 و 3 و 4 و 5 را طوری داخل دایره ها قرار دهید که در هر هشت ردیف، مجموع اعداد 14 شود . توجه کنید که هر عدد در هر ردیف فقط یکبار تکرار می شود...معمای صفحه شطرنج نامتناهی

صفحه شطرنجی رو در نظر بگیرید که از طرف راست و بالا نامتناهی است ...
می خواهیم تمام اعداد طبیعی رو در هر سطر و هر ستون بنویسیم به طوری که در هر سطر تمام اعداد طبیعی را داشته باشیم و در هر ستون هم همین طور ...
اعداد در هر سطر و هر ستون نباید تکراری بیایند.


معمای حداقل تعداد تخم مرغهای زن روستائی 

یک زن روستائی یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که پای اسب یک سوار به سبد تخم مرغ زن خورد و بیشتر تخم مرغ ها شکست. اسب سوار از زن روستائی پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد.
اسب سوار: مادر جان چند تا تخم مرغ داشتی؟
زن روستائی: نمی دانم ! ، اما وقتی آنها را دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی پنج تا پنج تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمی ماند.
اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغ های زن روستائی را داد.
سوال: کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستائی میتوانست در سبد داشته باشد چند تا بود؟


معمای دنباله ریاضی !

جای خالی رو با یه عدد مناسب پر کنید:
...-91-48-25-12-6-2-1


 
معمای یک دلاری 
 

سه نفر در هتلی یک اتاق می گیرند ، هتلدار بابت یک شب کرایه اتاق 75 دلار از آنها می گیرد ، ولی بعدا متوجه می شود که اشتباه کرده است و بایست 70 دلار می گرفته است. او 5 دلار به پیشخدمت هتل می دهد که برای مسافران ببرد. پیشخدمت فکر می کند که سه نفر نمیتوانند 5 دلار را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند. پس تصمیم می گیرد 3 دلار به آنها بدهد و 2 دلار را برای خودش بردارد ...  بعدا پیشخدمت با خود فکر می کند که هر یک از مسافران 24 دلار (یعنی 25 دلار منهای 1 دلار ) برای کرایه اتاق پرداخت کرده اند و خودش هم 2 دلار دارد ... این می شود 74 دلار  74=2+24×3
یک دلار دیگر چه شده است؟


معمای تقسیم سکه

5 دزد دریایی با سن های مختلف، صندوقی شامل 100 سکه طلا به دست می آورند و قصد تقسیم آنرا دارند.
روش تقسیم به این صورت است که مسن ترین آنها طرحی برای تقسیم ارائه می کند، سپس هر 5 نفر به این طرح رای می دهند. اگر 50% یا بیشتر رای مثبت به دست آید طرح اجرا می شود وگرنه شخص ارائه کننده ی طرح را به دریا می اندازند. و این کار با نفر بعدی که مسنتر است تکرار میشود.
چون این دزدان سعی می کنند رقیب را حذف کنند، پس اگر رای مثبت یا منفی هر یک از آنها تاثیری در سهمش نداشته باشد حتما رای منفی می دهید. با توجه به اینکه هرکدام می خواهند بیشترین سهم را داشته باشند و نمی خواهند به دریا انداخته شوند، در پایان سکه ها به چه روشی تقسیم میشوند؟


یه معمای احتمالاتی

سی نفر به تصادف در اتاقی جمع شده اند. احتمال این که تاریخ تولد(ماه وروز) دونفر از آنها یکی باشد چقدر است؟

 


معمای کارت ها

سه بازیکن A,B,C دور یک میز نشسته اند و دارند بازی زیر را انجام میدهند
سه کارت روی میز گذاشته شده است.  روی هر کدام از این کارت ها سه عدی نوشته شده است که با 2 کارت دیگر فرق دارد
لم بازی:
"در هر دور از بازی هر نفر کارتی را بر می دارد و به اندازه ی عددی که روی آن کارت است مهره دریافت می کند."
در ضمن جزو قوانین بازی است که بازیکن ها لااقل 2 دور لم را اجرا کنند.
پس از چند دور بازی کردن حوصله این سه نفر از این بازی مهیج(!) سر می رود و تصمیم به شمارش مهره ها می کنند.
اگر به شما بگویند نفر A در پایان بازی 20 مهره و نفرB هم10 مهره و C هم 9 مهره جمع کرده و این نکته را هم بدانید در آخرین باری که لم اجرا شده B کارتی را برداشته که عدد آن از همه بزرگتر است مشخص کنید روی هر کدام از سه کارت چه عددی نوشته شده و این که در هر دور هر کس چه امتیازی گرفته است.


 

معمای عدد صحیح

کوچکترین عدد صحیح را بیابید که دارای جذر کامل یاشد و با ۱۹۸۹ شروع شود!معما روی خط             
 

دو قطار زیر زمینی یکی دو برابر سریعتر از دیگری از دو سر یک خط به راه  افتادند و بدون توقف با سرعت یکنواخت حرکت کردند و در خیابان پنجاهم از کنار هم رد شدند. اگر قطار سریعتر در اغاز حرکت 5 دقیقه تاخیر داشت در نقطه ای به فاصله 2 کیلومتر از خیابان پنجاهم به هم میرسیدند.به نظر شما سرعت قطار ها چقدر است ؟ طول خط چه اندازه است؟
 

معمای زمان                

 مدت زمانی که دو ساعت دیگر تا نیمه شب باقی است نصف مدت زمانی است که یک ساعت دیگر تا نیمه شب زمان داریم. هم اکنون ساعت چند است؟
معمای تاس ها              
 
اگر دو تاس را همزمان با هم پرتاب کنید احتمال این‌که مجموع اعداد ظاهر شده عددی فرد باشد چقدر است؟

 معمای حبه قندها                   

10 تا جعبه قند داریم.
 هر جعبه از 1000 حبه قند تشکیل شده.
 وزن هر حبه قند 10 گرمه.
 این وضعیت تو همه جعبه ها همین طوریه ولی فقط یکی از جعبه ها حبه هایی با وزن 9 گرم داره.
 یه ترازو داریم که یه بار مصرفه. یعنی فقط میشه یه بار با اون وزن کرد و بعد از اون دیگه از کار می افته.
 می خوایم با استفاده از این ترازو و تنها با یک بار وزن بفهمیم کدوم جعبه وزن کمتری داره.
 چطور این کار رو انجام دهیم؟؟


 

معمای جالب ساعت شنی            

دوتا ساعت شنی داریم یکی 3 دقیقه را محاسبه میکند و یکی 7 دقیقه را ما میخواهیم 8 دقیقه را حساب کنیم.
 توجه کنید ما مستقیم زمان 8 دقیقه را میخواهیم نه اینکه بشینین 1 ساعت جمع و کم کنید تا 8 دقیقه بشه .یعنی از وقتی که
هر کدام از این ساعت شنی ها را فعال کردین زمان 8 دقیقه شما شروع میشود و باید 8 دقیقه را محاسبه کنید. معمای چینش اعداد در دایره ها                   
 
در هر یک از قسمت‌های رنگی‌شکل، عددی از یک تا 6 قرار دهید به گونه‌ای که اعدادی که در قسمت‌های همرنگ و همچنین اعدادی که در یک دایره قرار می‌گیرد، تکراری نباشد.

 

معمای جدول اعداد                         
 
به جدول اعداد زیر دقت کنید.در آخرین خانه به جای ؟ چه عددی باید جایگزین شود.

 

195
383
575
763
955
؟معمای رابطه اعداد                 
 
در شکل زیر دقت کنید و با توجه به رابطه بین اعداد مشخص کنید چه عددی باید به جای علامت سئوال قرار گیرد؟
 


 

معمای سربازان                     

در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند. آمار جراحات به شرح زیراست:
۷۰ نفر دست راستشان را از دست دادند
۷۵ نفر دست چپشان را از دست دادند
۸۰ نفر پای راست
۸۵ نفر پای چپ از دست دادند.
حد اقل تعداد افرادی که هر ۴ عضوشان را از دست دادن چندتاست؟


 معمای برابری جمع و ضرب
 
شش عدد صحیح مثبت چنان بیابید که مجموعشان با حاصل ضربشان برابر باشند.معمای طول نردبان               
 
نردبانی داریم که اگر کنار دیوار، بطور قائم قرار گیرد نوک نردبان از انتهای دیوار ۱۰ سانتیمتر بالاتر قرار می گیرد. و هرگاه پای همین نردبان را از پای همان دیوار ۷۰ سانتیمتر فاصله بدهیم نوک نردبان به انتهای دیوار منطبق می شود. طول نردبان را پیدا کنید.


 


سرگرمی

به توان رساندن اعدادی که یکان آنها به یک ختم می شود

 
نکته ای که باید بدانید اینکه:
 
(21)- (20)2=21+20 
 
با دونستن این نکته دیگه کار تمام است.
 
مرحله1:یک عدد پایین تر را به توان دو می رسانیم
 
مرحله2:خود عدد را با با یک عدد از خود پایین تر را جمع می کنیم
 
مرحله3:دو عدد بدست آمده از مرحله های قبل را با هم جمع می کنیم
 
مرحله4:جواب بدست آمده.
 
                   مرحله4           مرحل3         مرحله 2            مرحله 1
 
(41)2=          (40)2               41+40          1600+81            1681
 
(71)2=          (70)2               71+70          4900+141           5041
 
توجه کنید که به توان رساندن اعدادی که رقم یکان آنها 6 است، به روش مشابهی انجام می شود. کمی دقت کنید خودتان می توانید مراحل را انجام دهید.سرگرمی

تقسیم سریع اعداد بر عدد هایی که به صورت1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ...

مرحله1:عدد  را  در عدد 2 ضرب می کنیم.
 
مرحله2:عدد1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ... را در 2 ضرب می کنیم.
 
مرحله3:اعداد بدست آمده را برهم تقسیم می کنیم.
 
مرحله4:جواب بدست آمده.
 
                     مرحله4           مرحله3           مرحله 2           مرحله 1
 
30 ÷ 1.5=        30 × 2            1.5 × 2             60÷3               20
 
90÷4.5=         90× 2             4.5 × 2             180÷9              20
 
26÷6.5=         26× 2             6.5× 2             52÷13               4


 

چرا ۱۴ مارس روز عد پی نامگذاری شده است؟                                             
این نامگذاری به علت سه رقم اول عدد پی ( یعنی ۳.۱۴)میباشد.یعنی روز چهاردهم از سومین ماه میلادی،البته بد نیست بدانیم آلبرت انیشتین هم در این روز چشم به جهان گشود.

 


اعداد صلح آمیز

به زوجی از اعداد که حاصل جمع شمارنده های یکی با دیگری برابر باشد و بالعکس اعداد صلح آمیز می¬گویند.
اولین زوج صلح آمیز۲۲۰و۲۸۴هستند که به این شکل اند .مقسوم¬علیه های۲۸۴ عبارت است از ۱و۲و۴و۷۱و۱۴۱
وحاصل جمع شمارنده های آن برابر ۲۲۰.                                                                         
 حالا مقسوم علیه های ۲۲۰ عبارت است از۱و۲و۴و۵و۱۰و۱۱و۲۰و۲۲و۴۴و۵۵و۱۱۰
وحاصل جمع مقسوم علیه هایش برابر 284 .
دومین زوج صلح آمیز کشف شده۱۱۸۴و۱۲۱۰هستند که به این شکل اند .
مقسوم علیه های ۱۱۸۴عبارت است از ۱و۲و۴و۸و۱۶و۳۲و۳۷و۷۴و۱۴۸و۲۹۶و۵۹۲ ، و حاصل جمع مقسوم علیه هایش برابر۱۲۱۰.
مقسوم علیه های ۱۲۱۰ عبارت است از ۱و۲و۵و۱۰و۱۱و۲۲و۵۵و۱۱۰و۱۲۱و۲۴۲و۶۰۵ ،
 و حاصلجمع مقسوم علیه ها برابر ۱۱۸ .

 


محاسبه جذر اعداد با فرجه دلخواه
 

 
با استفاده از این روش می توانید جذر اعداد را با فرجه دلخواه محاسبه نمایید . این روش دارای حد اکثر پنج صدم خطا می باشد و روش مناسبی برای جذر گیری است. با استفاده از فرمول زیر می تواند حاصل جذر را به صورت یک کسر به دست آورده و در صورت تمایل با تقسیم صورت بر مخرج حاصل را به طور تقریبی بیابید. فرمول کلی به شکل زیر است.

مثال: حاصل جذر را های زیر را بیابید.

توجه کنید که هر چه عدد مورد نظر بزرگ تر باشد خطای جذر گیری با استفاده ز این روش کمتر می باشد


.معمای احتمالاتی بیمارها
 
فرض کنید با دو بیماری مواجهیم؛ Aو  B که نشانه های مشاهده پذیر شان عمیقا عین هم اند. %90 کسانی که این نشانه ها را دارند به بیماری A مبتلایند؛ %100 دیگر بیماری B را دارند. همچنین فرض کنید آزمایش آسیب شناختی ای داریم که A وB را از هم تشخیص می دهد. آزمایش از 10 بار 9 بار جواب صحیح می دهد.
1. احتمال این که آزمایش بیماری B را اعلام کند چه قدر است وقتی افرادی که نشانه های بیماری را دارند کاملاً به طور تصادفی انتخاب شده باشند؟( نکته: 100 نفر را انتخاب کنید و مشخص کنید که با چند بار آزمایش بیماری B برایشان تشخیص داده می شود ).
2. احتمال این که کسی با همان نشانه های مذکور به بیماری B مبتلاً باشد چه قدر است، به شرط این که آزمایش بگوید آن شخص به بیماری B مبتلا است؟ ( نکته: باید از سؤال اول استفاده کنید ).


معمای الگوی اعداد

آیا میتوانید سطر بعدی را حدس بزنید؟؟؟؟؟؟؟؟
1
1 1
2  1
1 2 1 1
1 1 1 2 2 1
3 1 2 2 1 1
1 3 1 1 2 2 2 1
1 1 1 3 2 1 3 2 1 1
3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1
......................................................?

 

 
 

برچسب‌ها: چیستان، معماهای عددی
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.