X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود آزمون​های سازمان سنجش 93 - 92


دانلودآزمون​های سازمان سنجش 93 - 92

مرحله 1و2و3و4 آزمون​های آزمایشی سازمان سنجش سال تحصیلی 93 - 92
آزمون های آزمایشی مرحله ای سازمان سنجش

 ردیف سوالاتتوضیحات
 1 سوالات آزمون آزمایشی مرحله اول  سازمان سنجش آبان ماه ۹۲  عمومی

 سوالات آزمون آزمایشی مرحله دوم  سازمان سنجش آذر ماه ۹۲ عمومی

 سوالات آزمون آزمایشی مرحله سوم  سازمان سنجش دی ماه ۹۲ عمومی

 سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن ماه ۹۲عمومی
 عمومی
 2 سوالات آزمون آزمایشی مرحله اول  سازمان سنجش آبان ۹۲ گروه آزمایشی علوم ریاضی

سوالات آزمون آزمایشی مرحله دوم  سازمان سنجش آذر۹۲ گروه آزمایشی علوم ریاضی

سوالات آزمون آزمایشی مرحله سوم  سازمان سنجش دی ۹۲ گروه آزمایشی علوم ریاضی

سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن۹۲گروه آزمایشی علوم ریاضی
 ریاضی
 3 سوالات آزمون آزمایشی مرحله اول سازمان سنجش آبان ۹۲ گروه آزمایشی علوم تجربی

سوالات آزمون آزمایشی مرحله دوم سازمان سنجش آذر ۹۲ گروه آزمایشی علوم تجربی

سوالات آزمون آزمایشی مرحله سوم سازمان سنجش دی ۹۲ گروه آزمایشی علوم تجربی

سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن۹۲گروه آزمایشی علوم تجربی
 تجربی
 4 سوالات آزمون آزمایشی مرحله اول سازمان سنجش آبان ۹۲گروه آزمایشی علوم انسانی

 سوالات آزمون آزمایشی مرحله دوم سازمان سنجش آذر ۹۲گروه آزمایشی علوم انسانی

 سوالات آزمون آزمایشی مرحله سوم سازمان سنجش دی ۹۲گروه آزمایشی علوم انسانی

سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن۹۲گروه آزمایشی علوم انسانی
 انسانی
 5 سوالات آزمون آزمایشی مرحله اول  سازمان سنجش آبان ۹۲ گروه آزمایشی هنر

سوالات آزمون آزمایشی مرحله دوم  سازمان سنجش آذر ۹۲ گروه آزمایشی هنر

سوالات آزمون آزمایشی مرحله سوم  سازمان سنجش دی ۹۲ گروه آزمایشی هنر

سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم  سازمان سنجش بهمن ۹۲ گروه آزمایشی هنر
 هنر
 6 سوالات آزمون آزمایشی مرحله اول  سازمان سنجش آبان۹۲ گروه آزمایشی زبان

سوالات آزمون آزمایشی مرحله دوم  سازمان سنجش آذر۹۲ گروه آزمایشی زبان

سوالات آزمون آزمایشی مرحله سوم  سازمان سنجش دی۹۲ گروه آزمایشی زبان

سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن۹۲ گروه آزمایشی زبان
 زبان
  پاسخنامه 
 1 پاسخ آزمون آزمایشی مرحله اول سازمان سنجش آبان ۹۲ عمومی

 پاسخ آزمون آزمایشی مرحله دوم سازمان سنجش آذر ۹۲ عمومی

 پاسخ آزمون آزمایشی مرحله سوم سازمان سنجش دی ۹۲ عمومی

 پاسخ آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن ۹۲ عمومی
 عمومی
 2 پاسخ آزمون آزمایشی مرحله اول سازمان سنجش آبان ۹۲گروه آزمایشی علوم ریاضی

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله دوم سازمان سنجش آذر ۹۲گروه آزمایشی علوم ریاضی

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله سوم سازمان سنجش دی ۹۲گروه آزمایشی علوم ریاضی

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن ۹۲گروه آزمایشی علوم ریاضی
 ریاضی
 3 پاسخ  آزمون آزمایشی مرحله اول  سازمان سنجش آبان ۹۲گروه آزمایشی علوم تجربی

پاسخ  آزمون آزمایشی مرحله دوم  سازمان سنجش آذر ۹۲گروه آزمایشی علوم تجربی

پاسخ  آزمون آزمایشی مرحله سوم  سازمان سنجش دی ۹۲گروه آزمایشی علوم تجربی

پاسخ  آزمون آزمایشی مرحله چهارم  سازمان سنجش بهمن ۹۲گروه آزمایشی علوم تجربی
 تجربی
4 پاسخ آزمون آزمایشی مرحله اول سازمان سنجش آبان ۹۲گروه آزمایشی علوم انسانی

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله دوم سازمان سنجش آذر ۹۲گروه آزمایشی علوم انسانی


پاسخ آزمون آزمایشی مرحله سوم سازمان سنجش دی ۹۲گروه آزمایشی علوم انسانی


پاسخ آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن ۹۲گروه آزمایشی علوم انسانی
 انسانی
5  پاسخ آزمون آزمایشی مرحله اول سازمان سنجش آبان۹۲گروه آزمایشی هنر

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله دوم سازمان سنجش آذر۹۲گروه آزمایشی هنر

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله سوم سازمان سنجش دی۹۲گروه آزمایشی هنر

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن۹۲گروه آزمایشی هنر
 هنر
 6 پاسخ آزمون آزمایشی مرحله اول سازمان سنجش آبان۹۲گروه آزمایشی زبان

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله دوم سازمان سنجش آذر۹۲گروه آزمایشی زبان

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله سوم سازمان سنجش دی۹۲گروه آزمایشی زبان

پاسخ آزمون آزمایشی مرحله چهارم سازمان سنجش بهمن۹۲گروه آزمایشی زبان
 زبان


نظرات (1)
سلام
ببخشید آزمون ـای ِ جامع ِ سنجش ُ نمی ـذارید؟!
امتیاز: 40 17
دوشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 08:31 ب.ظ
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.