فلش( مرتبط با مباحت کتاب ریاضی هفتم)

پویا نمایی(فلش) مرتبط با مباحت کتاب ریاضی هفتم


   برای مشاهده پویانمایی ها در رایانه خود باید نرم افزار فلش پلیر را نصب کرده باشید.

   برای دریافت پویا نمایی ها بر روی (دریافت) راست کلیک کرده و گزینه ... save را انتخاب کنید.


  •  پویانمایی حالت های هم نهشتی مثلث ها(دریافت)

  •  پویا نمایی شمارنده های 24 (دریافت)

  •  پویا نمایی چارت یافتن اعداد اول ما بین دو عدد (دریافت)


  منبع: المپیاد علمی