X
تبلیغات
رایتل

دانلود سوالات آزمون اینترنتی گاج 92 با پاسخنامه تشریحی برای داوطلبان کنکور سراسری93تاریخ بروز رسانی:1392/12/22

 پاسخ های تشریحی آزمون های تکمیلی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 921216

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 921202

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 921118

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 921104

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 920929

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 920908

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 920817

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 920726

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 920712

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

     داوطلبان و دانش آموزان علاقه‌مند می‌توانند برای دریافت فایل سوالات آزمون‌های اینترنتی گاج بر روی لینک‌های زیر با توجه به رشته تحصیلی خود کلیک نمایند. آزمون‌های اینترنتی گاج ویژه دانش‌آموزان پیش دانشگاهی در سه رشته علوم انسانی؛ تجربی و ریاضی برگزار می‌شود.

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۶ اسفندماه ۹۲  

  داوطلبان گروه انسانی

 داوطلبان گروه تجربی

 داوطلبان گروه ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۲ اسفندماه ۹۲  

  داوطلبان گروه انسانی

 داوطلبان گروه تجربی

 داوطلبان گروه ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۸بهمن‌ماه ۹۲  

  داوطلبان گروه انسانی

 داوطلبان گروه تجربی

 داوطلبان گروه ریاضی

 سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۴ بهمن‌ماه ۹۲  

  داوطلبان گروه انسانی

 داوطلبان گروه تجربی

 داوطلبان گروه ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۲۹ آذرماه ۹۲  

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۸ آذرماه ۹۲  

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۷ آبان‌ماه ۹۲  

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۲۶ مهرماه ۹۲ 

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۲ مهرماه ۹۲ 

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۲۶ مهرماه ۹۲ 

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۷ آبان‌ماه ۹۲  

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی

سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۸ آذرماه ۹۲  

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی


سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۷ خردادماه ۹۲ :

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضسوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۰ خردادماه ۹۲ :

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی


سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۹۲ :

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی


سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۲ :

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی


سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۳۰ فروردین‌ماه ۹۲ :

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی


سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۶ فروردین ماه ۹۲ :

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی


سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۶ فروردین‌ماه ۹۲ :

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضیسوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۱۸ اسفندماه ۹۱ :

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی


سوالات آزمون اینترنتی (تکمیلی) ویژه آمادگی برای آزمون ۴ اسفندماه ۹۱ :

 داوطلبان رشته انسانی

 داوطلبان رشته تجربی

 داوطلبان رشته ریاضی


 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۰۶.۰۳

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۰۶.۱۷

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۰۷.۰۷

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۰۷.۲۸

گروه آزمایشی علوم ریاضی
گروه آزمایشی علوم تجربی 
گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۰۸.۱۹

گروه آزمایشی علوم ریاضی
گروه آزمایشی علوم تجربی 
گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۰۹.۱۰

گروه آزمایشی علوم ریاضی
گروه آزمایشی علوم تجربی 
گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۱۰.۰۱

گروه آزمایشی علوم ریاضی
گروه آزمایشی علوم تجربی 
گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۱۰.۲۹

گروه آزمایشی علوم ریاضی
گروه آزمایشی علوم تجربی 
گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۱۱.۱۳

گروه آزمایشی علوم ریاضی
گروه آزمایشی علوم تجربی 
گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۱۲.۰۴

گروه آزمایشی علوم ریاضی
گروه آزمایشی علوم تجربی 
گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۱.۱۲.۱۸

گروه آزمایشی علوم ریاضی
گروه آزمایشی علوم تجربی 
گروه آزمایشی علوم انسانی

   

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۲.۰۱.۰۶

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۲.۰۱.۱۶

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
 گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۲.۰۱.۳۰

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
 گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۲.۰۲.۱۳

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
 گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۲.۰۲.۲۷

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
 گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۲.۰۳.۱۰

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
 گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 پاســخ‌های تشریــحی آزمون تکمیــلی 

ویژه‌ی آمادگی برای آزمون ۹۲.۰۳.۱۷

  گروه آزمایشی علوم ریاضی
  گروه آزمایشی علوم تجربی
 گروه آزمایشی علوم انسانی

 نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.