X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دانلود نمونه سوالات امتحانی مبتکران از اول ابتدایی تا هشتم متوسطهدانلود نمونه سوالات امتحانی مبتکران از اول ابتدایی تا هشتم متوسطه
دانلود نمونه سوالات امتحانی از اول ابتدایی تا هشتم متوسطه

واحد آزمون سازی مبتکران برای آماده سازی دانش آموزان پایه های اول تا هشتم نمونه سوالاتی در دروس ریاضی و علوم طراحی کرده است.شما میتوانید از این پرسش ها پرینت بگیرید و در منزل آن ها را حل کنید.

البته دقت کنید پاسخ ها نیز وجود دارند.


دانلود فایل های pdf نمونه سوالات ریاضی ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی

دانلود فایل های pdf نمونه سوالات علوم ابتدایی

نمونه سوالات علوم اول ابتدایی

نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی

نمونه سوالات علوم سوم ابتدایی

نمونه سوالات علوم چهارم ابتدایی

نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی

نمونه سوالات علوم ششم ابتدایی

 

 
 

دانلود فایل های pdf نمونه سوالات ریاضی هفتم و هشتم

نمونه سوالات ریاضی هفتم

نمونه سوالات ریاضی هشتم

دانلود فایل های pdf نمونه سوالات علوم هفتم و هشتم

نمونه سوالات علوم هفتم

نمونه سوالات علوم هشتم

 

 نمونه سوالات امتحانی زبان هفتم

نمونه سوالات امتحانی درس دوم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس سوم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس چهارم ربان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس پنجم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس ششم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس هفتم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس هشتم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

 

 

 

نمونه سوالات امتحانی زبان سال هشتم

نمونه سوالات امتحانی درس اول سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس دوم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس سوم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس چهارم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس پنجم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس ششم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس هفتم سال هشتم به همراه فایل صوتی

 

 

 

 

اخبار عمومی

اخبار آزمون

تازه‌های نشر


لیست کتاب های مبتکران

 

  دانلود نمونه سوالات امتحانی از اول ابتدایی تا هشتم متوسطه 


واحد آزمون سازی مبتکران برای آماده سازی دانش آموزان پایه های اول تا هشتم نمونه سوالاتی در دروس ریاضی و علوم طراحی کرده است.شما میتوانید از این پرسش ها پرینت بگیرید و در منزل آن ها را حل کنید.

البته دقت کنید پاسخ ها نیز وجود دارند.


دانلود فایل های pdf نمونه سوالات ریاضی ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی

دانلود فایل های pdf نمونه سوالات علوم ابتدایی

نمونه سوالات علوم اول ابتدایی

نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی

نمونه سوالات علوم سوم ابتدایی

نمونه سوالات علوم چهارم ابتدایی

نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی

نمونه سوالات علوم ششم ابتدایی

 

 
 

دانلود فایل های pdf نمونه سوالات ریاضی هفتم و هشتم

نمونه سوالات ریاضی هفتم

نمونه سوالات ریاضی هشتم

دانلود فایل های pdf نمونه سوالات علوم هفتم و هشتم

نمونه سوالات علوم هفتم

نمونه سوالات علوم هشتم

 

 نمونه سوالات امتحانی زبان هفتم

نمونه سوالات امتحانی درس دوم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس سوم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس چهارم ربان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس پنجم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس ششم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس هفتم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس هشتم زبان هفتم همراه با فایل صوتی

 

 

 

نمونه سوالات امتحانی زبان سال هشتم

نمونه سوالات امتحانی درس اول سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس دوم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس سوم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس چهارم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس پنجم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس ششم سال هشتم به همراه فایل صوتی

نمونه سوالات امتحانی درس هفتم سال هشتم به همراه فایل صوتی

 

 

 

 

اخبار عمومی

اخبار آزمون

تازه‌های نشر


لیست کتاب های مبتکران
     آدرس ما در تلگرام    

  TELEGRAM.ME/MEDU6 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.