X
تبلیغات
زولا

درسنامه علوم تجربی پایه هفتم(متوسطه اول)

علوم تجربی پایه هفتم(متوسطه اول)


علوم و ابزارهای آن

C104-1

دانلود بخش علوم وابزارهای آن - علوم تجربی پایه هفتم

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در کلاس هفتم استفاده نمود. در زیر بخش اول کتاب با عنوان "علوم و ابزارهای آن"  آمده است و مدل سازی های آن برای دبیران محترم و کلاس های هوشمند انتخاب شده است. الیته این به معنی الزام استفاده از همه آنها در کلاس درس نیست بلکه دبیران محترم بر اساس طرح درس شان می توانند بخشی از آنها را در کلاس استفاده نمایند و ما بقی موارد را متناسب وقت و سطح کلاس یا گاهی بر اساس سوال های دانش آموزی و خارج کلاس در اختیار دانش آموزان مستعد قرار دهند. در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است. دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند.

 

حلال مواد شیمیایی

حلال مواد شیمیایی

   
 

بازی پاک کردن لکه

بازی پاک کردن لکه

   
 

چرا فیزیک یادبگیریم ؟ -1

چرا فیزیک یادبگیریم ؟ -1

اختیاری  
 

چرا فیزیک یادبگیریم ؟ - 2

چرا فیزیک یادبگیریم ؟ - 2

اختیاری

 
 

فیزیک چیست؟

فیزیک چیست؟

اختیاری

 
 

قلمرو مباحث فیزیک

قلمرو مباحث فیزیک

اختیاری

 
 

چگونه فیزیک یادگرفته می‌شود؟

چگونه فیزیک یادگرفته می‌شود؟

اختیاری

 
   

آلودگی هوا

آلودگی هوا

 

انرژی زغال سنگ- مزایا و معایب

انرژی زغال سنگ- مزایا و معایب

   
 

انرژی هسته ای- مزایا و معایب

انرژی هسته ای- مزایا و معایب

   
 

نیروگاه آبی- مزایا و معایب

نیروگاه آبی- مزایا و معایب

   
 

اندازه نیرو

اندازه نیرو  اختیاری  
 

نیروسنج

نیروسنج    
 

بررسی وزن در سیارات مختلف

بررسی وزن در سیارات مختلف    
 

تفاوت وزن با جرم

تفاوت وزن با جرم    
 

وزن در ماه و مریخ

وزن در ماه و مریخ    
 

برخی اندازه ها در طبیعت

برخی اندازه ها در طبیعت    
 

محاسبه چگالی

 محاسبه چگالی    
 

چوب با چگالی متفاوت

چوب با چگالی متفاوت

   
 

شناوری در سیال های مختلف

شناوری در سیال های مختلف

 اختیاری  
 

شناوری جسم جامد در مایع

شناوری جسم جامد در مایع  اختیاری  
 

شناوری جسم جامد در مایع 2

شناوری جسم جامد در مایع 2  اختیاری  


مواد الفبای زندگی

C104-2

دانلود بخش مواد الفبای زندگی - علوم تجربی پایه هفتم

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در کلاس هفتم استفاده نمود. در زیر بخش دوم کتاب با عنوان "مواد الفبای زندگی"  آمده است و مدل سازی های آن برای دبیران محترم و کلاس های هوشمند انتخاب شده است. الیته این به معنی الزام استفاده از همه آنها در کلاس درس نیست بلکه دبیران محترم بر اساس طرح درس شان می توانند بخشی از آنها را در کلاس استفاده نمایند و ما بقی موارد را متناسب وقت و سطح کلاس یا گاهی بر اساس سوال های دانش آموزی و خارج کلاس در اختیار دانش آموزان مستعد قرار دهند. در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است. دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند.

 

حالت های آب

حالت های آب

   

چند عنصر و کارد آن

چند عنصر و کارد آن 

چند نوع نمک

چند نوع نمک

اختیاری  
 

پازل سنگ نمک

پازل سنگ نمک

اختیاری  
 

رسانا و نارسانا

رسانا و نارسانا

اختیاری  
 

مواد مغناطیسی و غیر مغناطیسی

مواد مغناطیسی و غیر مغناطیسی  اختیاری  
 

شناوری جسم جامد در مایع 2

شناوری جسم جامد در مایع 2    
 

مخلوط و ترکیب

مخلوط و ترکیب    
 

نام برخی عناصر

نام برخی عناصر    
 

ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده

ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده    

فشردگی آب و هوا

فشردگی آب و هوا

اختیاریحرکت ذرات گاز

حرکت ذرات گاز

اختیاری
 

بادکنک و سرمای شدید

بادکنک و سرمای شدید    
 

نیتروژن مایع در بادکنک

نیتروژن مایع در بادکنک    
 

انبساط حرارتی سیم

انبساط حرارتی سیم  اختیاری  
 

انبساط حجمی

انبساط حجمی    
 

نمودار جوش آمدن از یخ

نمودار جوش آمدن از یخ    
 

انجماد سریع

انجماد سریع    

میزان کشیدگی سیم

ضریب یانگ

اختیاری

محاسبه چگالی

محاسبه چگالی
چوب با چگالی متفاوت

چوب با چگالی متفاوت
شناوری در سیال های مختلف

شناوری در سیال های مختلف
شناوری جسم جامد در مایع

شناوری جسم جامد در مایع


منابع خدادادی در خدمت ما

C104-3

دانلود بخش منابع خدادادی در خدمت ما - علوم تجربی پایه هفتمانرژی نیاز همیشه

C104-4

دانلود بخش انرژی نیاز همیشه - علوم تجربی پایه هفتم

انرژی نیاز همیشهدنیای درون من

C104-5

دانلود بخش دنیای درون من - علوم تجربی پایه هفتم

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در کلاس هفتم استفاده نمود. در زیر بخش اول کتاب با عنوان "علوم و ابزارهای آن"  آمده است و مدل سازی های آن برای دبیران محترم و کلاس های هوشمند انتخاب شده است. الیته این به معنی الزام استفاده از همه آنها در کلاس درس نیست بلکه دبیران محترم بر اساس طرح درس شان می توانند بخشی از آنها را در کلاس استفاده نمایند و ما بقی موارد را متناسب وقت و سطح کلاس یا گاهی بر اساس سوال های دانش آموزی و خارج کلاس در اختیار دانش آموزان مستعد قرار دهند. در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است. دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند.

بدن انسان

بدن انسان

برخی اندازه ها در طبیعت

برخی اندازه ها در طبیعت

سلول گیاه و جانور

سلول گیاه و جانور

انرژی و مواد غذایی 1

انرژی و مواد غذایی 1

انرژی مواد غذایی 2

انرژی مواد غذایی 2

دهان و دندان

دهان و دندان

زبان و چشایی

زبان و چشایی

عملکرد قلب

عملکرد قلب

تپش قلب

تپش قلب

عملکرد قلب

عملکرد قلب

تغییر فشار خون

تغییر فشار خون

ضربان قلب حین حرکت

ضربان قلب حین حرکت
منبع: سایت چیستا
  
   
   
   
   نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.