دانلود آزمون​های سراسری گاج 93 - 92

دانلود آزمون​های سراسری گاج 93 - 92

سوالات و پاسخ‌های آزمون های شماره 7و8و9و10 ازآزمون​های سراسری گاج ۹۳ - ۹۲
آزمون های آزمایشی سراسری گاج 93-92

ردیف  سوالات و پاسخنامه سری 7 پاسخنامه  
1 آزمون‌های سراسری گاج: آزمون اختصاصی شماره ۷ (۱۷ / ۸ / ۹۲) گروه آزمایشی علوم ریاضی   پاسخنامه 
2 آزمون‌های سراسری گاج: آزمون اختصاصی شماره ۷ (۱۷ / ۸ / ۹۲) گروه آزمایشی علوم تجربی  پاسخنامه  
 3آزمون‌های سراسری گاج: آزمون عمومی شماره ۷ (۱۷ / ۸ / ۹۲) گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی   پاسخنامه  
 سوالات و پاسخنامه سری 8    
 4آزمون‌های سراسری گاج: آزمون اختصاصی شماره ۸ (۸ / ۹ / ۹۲) گروه آزمایشی علوم ریاضی پاسخنامه   
5 آزمون‌های سراسری گاج: آزمون اختصاصی شماره ۸ (۸ / ۹ / ۹۲) گروه آزمایشی علوم تجربی پاسخنامه   
 6آزمون‌های سراسری گاج: آزمون عمومی شماره ۸ (۸ / ۹ / ۹۲) گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی پاسخنامه   
 سوالات و پاسخنامه سری 9    
7 آزمون‌های سراسری گاج: آزمون اختصاصی شماره ۹ (۲۹ / ۹ / ۹۲) گروه آزمایشی علوم ریاضی پاسخنامه   
 8آزمون‌های سراسری گاج: آزمون اختصاصی شماره ۹ (۲۹ / ۹ / ۹۲) گروه آزمایشی علوم تجربی پاسخنامه   
9 آزمون‌های سراسری گاج: آزمون عمومی شماره ۹ (۲۹ / ۹ / ۹۲) گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی پاسخنامه   
 سوالات و پاسخنامه سری 10   
 10 آزمون‌های سراسری گاج: آزمون اختصاصی شماره ۹ (۰۴ / ۱۱ / ۹۲) گروه آزمایشی علوم ریاضیپاسخنامه   
 11آزمون‌های سراسری گاج: آزمون اختصاصی شماره ۹ (۰۴ / ۱۱ / ۹۲) گروه آزمایشی علوم تجربی پاسخنامه   
 12 آزمون‌های سراسری گاج: آزمون عمومی شماره ۹ (۰۴ / ۱۱ / ۹۲) گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربیپاسخنامه   
    
    
    
    


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.