X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود محتوای آموزشی ریاضی و انگلیسی کلاس هفتم (متوسطه اول) -دانلود انیمیشن آموزش ریاضی(جدید)
دانلود محتوای آموزشی انگلیسی کلاس هفتم (متوسطه اول)دانلود محتوای آموزشی ریاضی کلاس هفتم (متوسطه اول)


     
 
راهبردهای حل مسئله (1)
 متوسطه اول (هفتم) 

عددهای صحیح (1)
 متوسطه اول (هفتم)

عددهای صحیح (2)
 متوسطه اول (هفتم)

عددهای صحیح (3)
 متوسطه اول (هفتم)

عددهای صحیح (4)
 متوسطه اول(هفتم)
     

 هندسه و استدلال (1)
 متوسطه اول (هفتم)

هندسه و استدلال (2)
 متوسطه اول (هفتم)

هندسه و استدلال (3)
 متوسطه اول (هفتم)

هندسه و استدلال (4)
 متوسطه اول (هفتم)

هندسه و استدلال (5)  متوسطه اول (هفتم)
     

هندسه و استدلال (6)
 متوسطه اول (هفتم)

 جبر و معادله (1)
 متوسطه اول (هفتم)

 جبر و معادله (2)
 متوسطه اول (هفتم)

جبر و معادله (3)
 متوسطه اول (هفتم)

جبر و معادله (4)
 متوسطه اول (هفتم)
     

 سطح و حجم (1)
 متوسطه اول (هفتم)

 سطح و حجم (2)
 متوسطه اول (هفتم)

سطح و حجم (3)
 متوسطه اول (هفتم)

شمارنده‌ها و اعداد اوّل (1)
 متوسطه اول (هفتم)

شمارنده‌ها و اعداد اوّل (2)
 متوسطه اول (هفتم)
     

شمارنده‌ها و اعداد اوّل (3)
 متوسطه اول (هفتم)

 بردار و مختصات (1)
 متوسطه اول (هفتم)

 بردار و مختصات (2)
 متوسطه اول(هفتم)

توان و جذر (1)
 متوسطه اول (هفتم)

توان و جذر (2)
 متوسطه اول (هفتم)
     

 توان و جذر (3)
 متوسطه اول (هفتم)

 آمار و احتمال (1)
 متوسطه اول (هفتم)

 آمار و احتمال (2)
 متوسطه اول(هفتم)

آمار و احتمال (3)
 متوسطه اول (هفتم)

 ترسیم های هندسی و توازی (1)
 متوسطه اول (هفتم)
     

ترسیم های هندسی و توازی (2)
 متوسطه اول (هفتم) 

ترسیم های هندسی و توازی (3)
 متوسطه اول (هفتم)
 

     
     
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.